085 - 060 1012 hallo@vanedens.nl

Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen roept alle overheden op meer werk te maken van concrete bouwplannen door beter samen te werken. Zijn oproep is een reactie op het nieuws van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), dat er te weinig concrete bouwplannen zijn om de komende vijf jaar het tekort op de woningmarkt terug te dringen.

Bouwend Nederland maakt zich zorgen dat ook de komende jaren de woningproductie achterblijft bij de vraag. Het EIB concludeert dat juist in gebieden waar veel druk op de woningmarkt is, gemeenten geneigd zijn te kiezen voor complexe bouwlocaties die veel risico’s op jarenlange vertraging kennen. Bij het aanwijzen van bouwlocaties zijn haalbaarheid van plannen, en het op tijd kunnen voldoen aan de woningvraag nog te weinig een punt van aandacht van overheden.

Cijfers spreken voor zich
De cijfers uit het EIB-rapport laten zien dat de productie van nieuwbouwwoningen de afgelopen drie jaar gemiddeld 20% achterbleef op de 75.000 woningen die de Nationale Woonagenda jaarlijks wil opleveren. Recente cijfers van het CBS over de eerste twee maanden van dit jaar bevestigen dit. Er zijn 27% minder vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

“Ook voor de komende jaren lijken er onvoldoende woningen opgeleverd te worden,” zegt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “In alle provincies tezamen zijn tussen 2019 en 2024 ruim 450.000 woningen nodig. Hiervan kan maar 70% (ruim 300.000 woningen) op korte termijn gerealiseerd worden. In groeigebieden, zoals Zuid-Holland en Utrecht, is dit percentage met 58% nog lager, en dan moet er nergens een kink in de kabel komen. Voor de overige 150.000 woningen geldt dat de grond nog geen woonbestemming heeft. Hiervan is onbekend wanneer en of deze omgezet worden in concrete woningen.”

‘Gemeentelijke procedures grootste belemmering’
Ook uit onderzoek van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers blijkt dat problemen rondom gemeentelijke procedures de grootste belemmering zijn. Daarnaast zijn er onvoldoende bouwlocaties en stapelen gemeenten niet zelden (dure) ambitie op (dure) ambitie als het gaat om nieuwbouwplannen. Projecten voor koopwoningen zijn volgens NVB daardoor steeds lastiger financieel haalbaar te maken, ook al vanwege de gestegen bouw- en grondkosten.

 

 

Bron: Vastgoed actueel.