085 - 060 1012 hallo@vanedens.nl

In de eerste helft van 2019 is de hypotheekrente voor 20 jaar vast met een half procent gedaald. De rentedaling van dit moment is daarmee de grootste sinds 2015. Dat concludeert Van Bruggen Adviesgroep. Inmiddels heeft de eerste geldverstrekker een rente onder de 1% afgekondigd voor 5 jaar vast. De laagste rente voor 5 jaar vast mét NHG komt uit op 0,99%; zonder NHG op 1,46%. De rentedaling was het sterkst tussen 2013 en 2015. In 2016 vlakte de rente af, waarna er in 2017 en 2018 weinig beweging in zat. Sinds begin 2019 zien we een lichte maar gestage daling, waar met name de laatste 5 weken een versnelling in is gekomen.

Gemiddelde hypotheeksom nog nooit zo groot
Hoewel de gemiddelde hypotheeksom in Nederland nog nooit zo hoog was als nu (€ 317.000), blijft de gemiddelde hypotheekaanvraag al twee jaar ongeveer gelijk. Dit bedrag is al twee jaar ongeveer €245.000, meldt De Hypotheekshop.

Het verschil tussen de hoogte van de volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) gemiddelde aangevraagde hypotheek en het volgens het Kadaster uiteindelijk geleende bedrag, is opgelopen tot ruim €70.000. Begin 2015 bedroeg dit verschil nog minder dan € 30.000.

Volgens De Hypotheekshop is dit verschil vooral te verklaren doordat het Kadaster bij ‘passerende’ hypotheken niet alleen de feitelijk verstrekte hypotheek registreert, maar ook de tijdelijke overbruggingesfinanciering. Door de gestegen huizenprijzen en het krapper wordende woningaanbod is het gebruik van overbruggingen de laatste jaren sterk toegenomen. Vaak wordt de overbrugging al binnen een paar maanden na passeren afgelost uit de verkoop van de oude woning. HDN laat de overbrugging buiten beschouwing bij het berekenen van de gemiddelde hypotheek.

Hogere inschrijving niet meegenomen
Een tweede belangrijke oorzaak is de hogere hypothecaire inschrijving door consumenten als hun hypotheek passeert. Door een hogere inschrijving, 50.000 euro of meer is geen uitzondering, is notarisbezoek in de toekomst niet nodig als er geld moet worden geleend voor bijvoorbeeld een verbouwing. Anders dan het Kadaster laat HDN een eventuele hogere inschrijving buiten beschouwing, maar registreert wel onderhandse verhogingen die bij geldverstrekkers worden ingediend. Helaas is ook de gemiddelde hypotheek volgens HDN niet volledig betrouwbaar aangezien een deel van de hypotheekaanvragen later wordt aangepast of in het geheel niet doorgaat.

Lees hier het originele bericht van Van Bruggen Adviesgroep