085 - 060 1012 hallo@vanedens.nl

In opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft het Kadaster onderzoek gedaan naar veranderingen in eigendomsverhoudingen op de woningmarkt, van 2009 tot 2018. Hieruit blijkt dat het aantal eigenaren met twee woningen en met drie tot vijftig woningen is gegroeid. In veel steden verdubbelde het aantal kopers dat woningen koopt om te verhuren.

Het Kadaster keek naar de woningvoorraad en naar het aantal woningtransacties. Tussen 2009 en 2018 is het aandeel in de woningvoorraad van zowel koopwoningen als particuliere huurwoningen gestegen. Het gaat om circa 7 miljoen woningen.
In 2009 werd 59% van alle Nederlandse woningen bewoond door de eigenaar. In 2013 doorbrak het eigenwoningbezit de grens van 60%, om op 1 januari 2018 uit te komen op 61%, blijkt uit het onderzoek.

Particuliere huursector groeit gestaag
De groei van het aandeel van de particuliere huursector in de woningvoorraad – particuliere personen die meer dan twee woningen bezitten zelf niet in de woningen wonen – is op nationaal niveau tussen 2009 en 2018 toegenomen van 2% naar 3%. Dat is ogenschijnlijk geen percentage dat de marktverhoudingen zou kunnen verstoren.
Echter, er worden wel steeds meer koopwoningen gekocht door particulieren met het oogmerk om de woning te verhuren. Het aandeel van de particuliere verhuurders bij de verkoop van koopwoningen is sterker gegroeid: van 2% in 2009 naar 5% in 2017.

In aantal steden sprake van verdubbeling verhuur
In veel steden liggen de percentages van het ‘kopen om te verhuren’ hoger dan nationaal. In Delft, Den Haag, Leeuwarden, Amsterdam en Groningen werden in 2017 meer dan 10% van de aangeboden koopwoningen gekocht door een particuliere verhuurder. In 2009 lag dit percentage in de genoemde steden rond of onder de 5%.
In een aantal wijken in de steden ligt het aandeel door particuliere verhuurders gekochte koopwoningen boven de 20%.

Ook buiten de Randstad neemt verhuur toe
Het opkopen van woningen door particuliere verhuurders beperkt zich echter niet tot regio’s met een aanzuigende werking in de Randstad. Ook in regio’s als Noordoost-Groningen en Parkstad Limburg is deze tendens te zien.

 

Bron: Kadaster