085 - 060 1012 hallo@vanedens.nl

Het prijsverschil tussen ‘groene’ woningen (met energielabels A, B of C) en ‘niet-groene’ woningen laat zich goed verklaren door de kosten die gemoeid zouden zijn met het verduurzamen van een niet-groene woning. In 2015 is een significante stijging zichtbaar van de premie, die piekt op bijna 10.000 euro. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van DNB.

Met behulp van microdata over de Nederlandse woningmarkt heeft DNB de premie voor ‘groene’ woningen geschat. De resultaten tonen aan dat woningen met labels A, B of C verkocht worden voor een premie, ten opzichte van woningen met label D. Terwijl woningen met labels E, F en G voor significant minder verkocht worden dan woningen met label D. Dit loopt op tot een korting van gemiddeld 13.500 euro voor woningen met label G ten opzichte van woningen met label D.

De grafiek (bron: DNB) toont de absolute waarde van de geschatte premie van het betreffende label t.o.v. een label D (in zwart) over de gehele steekproef. Verder zijn de investeringskosten te zien om van een label D tot het betreffende label te komen (in geel) en de verdisconteerde waarde van de verwachte energiebesparingen van het betreffende label t.o.v. een label D (in blauw).

Label A: hoge investeringskosten
Ook zijn in de grafiek schattingen van het Economisch Instituut voor de Bouw terug te vinden van de investeringskosten en energiebesparingen. Daaruit valt op te maken dat over het algemeen de premies redelijk overeenkomen met zowel de investeringskosten als de energiebesparingen. De enige uitzondering zijn woningen met label A, waarbij de premie dichter bij de energiebesparingen ligt. Dit komt doordat voor woningen met label A de investeringskosten de energiebesparingen duidelijk overstijgen.

Bron: AM-web