085 - 060 1012 hallo@vanedens.nl

Kennisartikel

 

Bekijk hieronder het kennisartikel. Staat je antwoord er niet tussen? Bel of mail ons dan met je vraag. We helpen je graag verder.

085 – 060 1012 of hallo@vanedens.nl 

Leveringsakte

De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. De akte van levering wordt ook wel wel eigendomsbewijs of leveringsakte genoemd. Korte tijd voordat de overdracht van de woning plaats vindt krijgen kopers, verkopers, verkopend en aankoopmakelaar van de notaris een concept akte van levering ter controle toegezonden.

In een leveringsakte staan de belangrijkste zaken zoals; welke woning is gekocht tegen welke prijs. Welke erfdienstbaarheden of kwalitatieve verplichtingen er van toepassing zijn en wanneer de levering bijvoorbeeld plaats vindt. De akte van levering is een soort samenvatting van de koopovereenkomst die door de makelaar is opgesteld.

Zie erop toe dat de gemaakte afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst goed door de notaris in de leveringsakte zijn verwerkt. let op: Deze akte is geen vervanging van de koopovereenkomst. De gemaakte afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst blijven na transport en overdracht gewoon geldig. De koopovereenkomst wordt na de overdracht vastgehecht aan de akte, die samen in het archief van de notaris worden bewaard.

De leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat. Deze akte moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte. Overigens zal de notaris proberen eventuele ‘gaten’ in de koopakte in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Hij nodigt daartoe partijen en hun adviseurs uit voor een bespreking op zijn kantoor. De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

De notaris moet een uitgebreid doen naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper. Ook naar de eventueel aan de eigendom verbonden verplichtingen. De notaris ziet erop toe dat zowel de verkoper als de koper voldoet aan de in de koopovereenkomst op zich genomen verplichtingen die samenhangen met de levering. Levering zal volgens afspraak, vrij van hypotheken of beslagen geleverd moeten worden. De koopsom moet op tijd zijn gestort op de derden-rekening van de notaris.

Bij het kadaster worden alle onroerende zaken geregistreerd, met nauwkeurige plaatsaanduidingen. Uit de openbare registers blijkt wie eigenaar van welk huis is. Naast de leveringsakte wordt ook indien van toepassing een afschrift van de hypotheekakte ingeschreven in de openbare registers. Beide inschrijvingen zijn openbaar zodat iedereen zo informeren op wiens naam een bepaald huis staat en welke hypotheken erop rusten.

Nieuwsgierig naar de waarde van je huis? Dat vertellen we je graag en geheel vrijblijvend.

Bel ons op: 085 - 060 1012

Een vast tarief voor onze verkoopbemiddeling

Of betaal je liever teveel voor de verkoop van je woning? Bij ons betaal je een vast tarief voor de verkoopbemiddeling. Lees hieronder het verschil in kosten tussen ons vaste tarief en het courtage van een reguliere makelaar.

Daarom Van Edens Makelaars Friesland

Je huis is bij ons in vertrouwde handen. Vanaf de eerste kennismaking tot en met het tekenen bij notaris en alle belangrijke momenten daar tussenin, zijn we aanwezig om alles voor je te regelen en je te adviseren. We hebben regelmatig contact en houden je op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Onze grote kracht is dat onze makelaardij alle randzaken heeft geautomatiseerd en grotendeels heeft uitbesteed. Daardoor kunnen onze makelaars zich volledig focussen op onze klanten en het verkopen van hun woningen. Wij geloven dat onze persoonlijke benadering, ons enthousiasme en actieve rol binnen het volledige verkoopproces ons onderscheidt van de rest.

 

Wij zorgen dat;
 • Je huis snel verkocht is;
 • Je huis voor de hoogste prijs verkocht is;
 • Je geen hoog courtage moet betalen;
 • Je ongeacht de verkoopprijs een vast tarief betaalt via de notaris voor onze dienstverlening;
 • Jij jezelf nergens zorgen om hoeft te maken omdat wij alles voor je regelen.
Onze bewezen verkoopstrategie bestaat naast een aantal “geheime ingrediënten” uit;
 • Het schrijven van een aantrekkelijke en uitnodigende woningtekst;
 • Verkoopklaar maken van je huis;
 • Interieur-styling, tuinadvies en prachtige woningfoto’s en filmopnames;
 • Publiceren op Funda en social media;
 • Mensen enthousiast maken over je huis;
 • Het meenemen van kijkers in de beleving van je huis tijdens de bezichtigingen;
 • De beste prijs uit te onderhandelen maar ook eventuele ontbindende voorwaarden helder en juridisch correct te verwerken in de koopovereenkomst;
 • De notaris te voorzien van het complete woningdossier;
 • Controleren van de akte van levering;
 • Het feliciteren van koper(s) en verkoper(s)!
 • En nog veel meer... 

  CONTACT

  • Algemeen nummer:
   085 - 060 1012
  • Regio Leeuwarden:
   058 - 230 0111
  • Regio Heerenveen:
   0513 - 24 1111
  • Regio Drachten:
   0512 - 23 6000
  • Regio Sneek:
   0515 - 24 0001
  • Direct mailen:
   hallo@vanedens.nl